اخبار مدرسه 

برگزاری مسابقه تفکر خلاق 

برترینهای جشنواره موعود اعلام شد.